Select Page

Loading

Gebouwen bewegen

Bewust omgaan met energie is een actueel maatschappelijk thema. Bovendien is het van belang om bestaande gebouwen op allerlei manieren aantrekkelijk(er) te maken voor de voor gebruikers en eigenaren. Daarbij gaat het om thema’s als gezondheid, herkenbaarheid, imago, kostenaspecten, productiviteit, kennisontwikkeling. Gezien de huidige situatie op de vastgoedmarkt, ligt er een enorme uitdaging om betere en gezondere gebouwen te realiseren. De menselijke factor wordt steeds belangrijker in onze kenniseconomie, en is bepalend voor het rendement van een gebouw. De vraag is hoe je verregaande energiebesparing in je kantoorgebouw kan bereiken. Hoe creëer je daarmee duurzame waarde? En hoe combineer je energieneutraliteit met een prettige werkplek?