Bouwen en milieuvriendelijkheid, het lijken twee begrippen die moeilijk samengaan. Om te kunnen bouwen moet immers vaak een stukje groen wijken. En toch kan bouwen het milieu sparen. Vooral als het gaat om energiebesparing. Maar ook de portemonnee is gebaat bij een duurzaam gebouwde woning (ook wel dubo-woning).

Wat is duurzaam bouwen?

Het begrip ‘duurzaam’ in duurzaam bouwen doelt eigenlijk op twee aspecten:
1) een woning die zuinig omgaat met energie en nauwelijks afhankelijk is van fossiele brandstoffen.
2) een woning die is opgebouwd uit bouwmaterialen die minder belastend zijn voor het milieu. Hierbij valt te denken aan milieuvriendelijke grondstoffen, materialen die zeer lang mee gaan, eenvoudig gerecycled kunnen worden of weinig afval achterlaten.
Een duurzaam gebouwde woning (dubo-woning) voldoet bij voorkeur aan alle genoemde eigenschappen.

Welke energiebesparende maatregelen kun je nemen?

Bij de bouw van een duurzame woning kan worden gelet op:

  • Gevelisolatie
  • HR++ glas
  • Zonnecollectoren (zonnepanelen)
  • Zonneboilers
  • Warmtepompen (behalve een alternatief voor de cv-installatie, ook een energiezuinig alternatief voor de airco)

Wat houdt EPC in?

EPC staat voor Energie Prestatie Coöfficiënt, een waarde die door de overheid in het leven is geroepen om de mate van energiezuinigheid aan te geven. Hoe lager deze EPC is, hoe energiezuiniger de woning. Voor alle huizen die in de nabije toekomst worden gebouwd geldt een maximale EPC-waarde van 1,0 EPC. Vanaf 2006 mag de waarde niet hoger zijn dan 0,8 EPC. Meer hierover is terug te vinden in het Bouwbesluit.

Wat zijn duurzame bouwmaterialen?

Veel duurzame bouwmaterialen zijn inmiddels gemeengoed geworden, omdat ze na jaren van ontwikkeling vergelijkbaar zijn met conventionele bouwmaterialen. Welke bouwmaterialen het beste zijn is moeilijk te zeggen, want het is appels met peren vergelijken. Sommige materialen scoren goed wat betreft isolatie, andere materialen laten weinig afval achter, sommige materialen zijn gemaakt van natuurlijke bouwmaterialen en er zijn ook producten die worden gerecycled. Te denken valt aan: natuurverf, natuurgips, cellenbeton, baksteen, gebakken pannen of een vegetatiedak.
Speciale aandacht verdient de toepassing van hout. Zorg dat het hout dat wordt gebruikt uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Dit is na te gaan door een keurmerk op het hout of op een meegeleverd certificaat. Bijvoorbeeld een houten kozijn, is in een dergelijk geval voorzien van een sticker of label van Stichting Keurhout of de FSC. Op het hout of op de factuur staat een certificeringsnummer. Wie twijfelt over de betrouwbaarheid van het certificaat kan contact opnemen met Stichting Keurhout of bij FSC-Nederland.

Heeft duurzaam bouwen nadelen?

Het grootste nadeel van duurzaam bouwen is dat sommige maatregelen duurder zijn in aanschaf. Maar op termijn betalen deze investeringen zich vrijwel altijd terug.

Is duurzaam bouwen wel financieel aantrekkelijk?

Naast een veel lagere energierekening biedt een dubo-woning ook de mogelijkheid op een groene hypotheek, door de overheid in het leven geroepen om duurzaam bouwen te stimuleren. Het dubo-ontwerp wordt beoordeeld door de Novem, die namens het ministerie van VROM een zogeheten Groenverklaring afgeeft. Wie deze verklaring op zak heeft, kan een hypotheek afsluiten tegen een meer gunstige rente. Over een bedrag van 34.000 euro hoeft 1½ procent minder rente te worden betaald, mits de stichtingskosten niet boven een bedrag van 272.268 euro uitkomen. De looptijd van een groene hypotheek is maximaal tien jaar.